OM SAHER SOUROURI

HVEM ER DU?

Jeg er en 44 år gammel psykolog som jobber i privat praksis i Oslo. Jeg jobber både med folk som søker behandling av psykiske plager. Men også folk som ønsker en fagperson å sparre med i forbindelse med selvutvikling.

Ellers er jeg glad i fagformidling, og driver med kurs- og foredragsvirksomhet. I tillegg deler jeg psykologisk fagkunnskap via denne nettsiden og på sosiale medier. Jeg lager også online-kurs som man kan ta hjemmefra.

HVA ER DIN FAGLIGE BAKGRUNN?

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo. Min hovedoppgave tok for seg personer som har vært utsatt for sterk negativ medieomtale (politikere, næringslivsfolk, idrettsutøvere, m.m.). Jeg var særlig interessert i finne ut hvorfor noen håndterte en slik ekstrem påkjenning bedre enn andre.

Man blir aldri utlært som psykolog. Videreutdanningen kommer til å pågå til jeg går av med pensjon, minst. I perioden 2010-2012 fulgte jeg Norsk psykologforenings spesialistprogram. Deretter tok jeg en 3-årig videreutdanning i ISTDP (Intensive short-term psychodynamic psychotherapy). Dette er en behandlingsmetode med røtter i psykoanalytisk psykologi.

Jeg har også tatt fordypningskurs ACT og REBT (nær beslektet med kognitiv terapi). Alle disse er evidensbaserte behandlingsmetoder.

HVA SLAGS ARBEIDSERFARING HAR DU?

Etter endt utdanning jobbet jeg først på Modum Bad, og deretter på Hamar sykehus. Å jobbe innenfor offentlig helsetjeneste var meningsfylt og lærerikt. Men for mye tid gikk med til møtevirksomhet og papirarbeid (nær halvparten av arbeidsdagen!). Jeg ønsket å bruke mest mulig tid på å hjelpe folk. Høsten 2010 startet jeg derfor en privat praksis på deltid i Oslo, og siden 2011 har jeg jobbet slik på heltid. Jeg er tilknyttet HelpLink psykologsenter, som holder til ved Solli plass.

I offentlig psykisk helsevern blir pasienter gitt prioritering basert på hva slags psykiske plager de har. Det er nødt til å bli slik når ressursene er begrenset. Men noe av det mest spennende og utfordrende med å jobbe i privat praksis er at man møter folk med alle slags plager og problemstillinger. Fra tyngre lidelser med en veldefinert diagnose, til problemstillinger som ikke har noe spesielt navn. I tillegg blir jeg kontaktet av personer som ikke har psykiske plager. Det de ønsker hjelp med kan bedre defineres som selvutvikling.

Her er noen typiske eksempler på psykiske plager jeg jobber med:

Eksempler på tema innen selvutvikling som jeg jobber mye med:

TAR DU IMOT NYE PASIENTER OG KLIENTER?

Det gjør jeg. Dersom du ønsker å bestille time hos meg, klikk på “Bestill time” i menyen øverst på denne siden.

I min praksis fokuserer jeg på behandling av psykiske plager, parterapi og selvutvikling. Derfor påtar jeg meg ikke rene utredningssaker, og heller ikke sakkyndighetsoppdrag.  

HVA ER BAKGRUNNEN FOR DIN NETTSIDE?

Som tidligere nevnt er jeg glad i fagformidling. I 2013 startet jeg en blogg hvor jeg skrev om ulike normalpsykologiske temaer. Dette var ment å være et lite hobbyprosjekt. Jeg var ikke forberedt på den enorme responsen som bloggen fikk. Alle artiklene ble lest flere tusen ganger. For eksempel ble en artikkel jeg skrev om selvdisiplin lest over elleve tusen ganger.

Jeg fikk hundrevis av e-poster fra folk som ønsket å bestille personlig konsultasjon med meg. Det var hyggelig at artiklene falt i smak hos mange, men samtidig ble det svært tidkrevende å svare på alle henvendelsene. Derfor tok jeg en pause fra bloggingen i 2015.

Likevel har jeg hele veien savnet denne måten å formidle faget mitt på. I 2019 gjenopptok jeg derfor bloggingen på nytt. Bloggen har fått et omfattende ansiktsløft, og skrevne artikler vil bli supplert med videoer.

KAN DU ANBEFALE SELVHJELPSBØKER SOM IKKE ER BARE KLISJÉFYLT SVADA, MEN SOM FAKTISK VIRKER?

Gjerne. Her kommer et utvalg av personlige favoritter.

 

"A GUIDE TO RATIONAL LIVING" av Albert Ellis

Albert Ellis (1913-2007) regnes for å være en av de mest innflytelsesrike personene innen klinisk psykologi. Han var den egentlige grunnleggeren av kognitiv terapi, selv om det ofte er Aaron Beck som får denne æren. I denne boken viser Ellis hvordan vi drives av ubevisste antagelser og forventninger til oss selv og andre mennesker, og hvordan disse antagelsene kan lede til lav selvfølelse og depresjon. I “A guide to rational living” er Ellis seg selv lik. Han er både beinhard, omsorgsfull og humoristisk. Noe som gjør boken både nyttig, og samtidig langt mer leseverdig enn den gjennomsnittlige selvhjelpsboken.

"UNLEARN YOUR PAIN" av Howard Schubiner

Premisset for boken er at psykosomatiske plager forårsakes av smertefulle opplevelser som ikke er bearbeidet. Med utgangspunkt i meditasjon og metoder fra psykodynamisk psykoterapi, veileder forfatteren deg til selvhelbredelse. Boken holder et høyt faglig nivå, men er samtidig lettlest, og ikke minst lett å ta i bruk. Howard Schubiner er en amerikansk lege med spesialisering i rehabiliteringsmedisin.

"THE LIES WE TELL OURSELVES" av Jon Fredrickson

Det er nesten umulig å formidle psykodynamisk teori til personer som ikke er psykologer, uten å enten gå for mye inn på detaljer, eller å bli simplistisk. Men i denne boken klarer Jon Fredrickson denne oppgaven på mesterlig vis.

Å leve innebærer å oppleve smerte. Og i møte med smerte er vi mennesker fristet til å flykte i forsvarsmekanismer (“lies”), noe som paradoksalt nok gir oss enda mer smerte. Dette kan i neste omgang forårsake angst, depresjon og andre psykiske lidelser. I denne boken viser Fredrickson oss hvordan vi, hvis vi forsøker å forsone oss med realiteten, og lærer å håndtere våre følelser på en konstruktiv måte, kan unngå psykiske plager og unødvendig selvpåført smerte.

"GAMES PEOPLE PLAY" av Eric Berne

I denne klassikeren fra 60-tallet, viser psykiateren Eric Berne oss hvor vondt eller godt det kan være å ha relasjon til andre mennesker, avhengig av hvordan vi relaterer oss til dem.

"STRANGERS TO OURSELVES" av Timothy Wilson

Psykologiprofessoren Timothy Wilson tar oss på en reise gjennom moderne forskning på selverkjennelse. Han konkluderer med at det er en umulig kunst, men at vi likevel kan ha stort utbytte av å prøve.

"OPENING UP" av James Pennebaker

James Pennebaker er en av de mest imponerende forskerne innen moderne psykologi. Med utgangspunkt i vitenskapelige studier, viser han oss hvordan å skrive dagbøker etter en viss teknikk fører til bedre fysisk og psykisk helse.

Close Menu