TIMEBESTILLING

Jeg anbefaler å lese det som står på denne siden før du bestiller time. Kontaktskjema finnes nederst på siden.

ER SAHER RIKTIG PSYKOLOG FOR MEG?

 På denne siden finner du praktisk informasjon rundt det å få bistand av meg. Dersom du lurer på om jeg er riktig person for deg å søke hjelp hos, kan du lese mer om meg ved å klikke på “Om Saher” i menyen over.

OM BISTAND HOS SAHER

Jeg er en privatpraktiserende psykolog med kontor på Solli plass i Oslo. Jeg har ingen refusjonsavtale med det offentlige helsevesenet. Man må dekke alle behandlingsutgifter selv.

Dersom du ønsker å starte i behandling hos meg, vennligst les informasjonen på denne siden, og deretter fyll ut skjemaet nederst. Du får svar fra meg innen 24 timer. All informasjon du sender meg blir oppbevart trygt i en datamaskin sikret med krypteringssystem. Informasjonen slettes fortløpende.

Jeg tilbyr samtaler på norsk og engelsk. Jeg kan dessverre ikke noen andre språk.

ADRESSE

Jeg har kontor like ved Solli plass i Oslo. Adressen er Solligata 2. Kontoret mitt ligger i 4. etasje. Ringeklokken på gateplan er markert med “Psykologene”.

 

N.B. Eneste betalingsmåte er med Vipps etter hver time. Jeg kan dessverre ikke ta kontanter. Jeg kan heller ikke sende faktura.

AVBESTILLINGSREGLER

Avbestilling av en time må skje senest 48 timer før timen finner sted. Hvis ikke, vil man bli belastet for hele timen. Dette gjelder uansett årsak. Avbestilling kan gjøres når som helst via e-post (post@saher.no).

Førstegangstimer som finner sted under 48 timer etter bestilling, kan ikke avbestilles.

LURT Å TENKE PÅ FØR DU TAR KONTAKT

Informasjonen i denne seksjonen, er skrevet for deg som har begrenset kjennskap til hva psykologbehandling går ut på. For å unngå skuffelse og bortkasting av tid og penger, er det viktig å danne seg et realistisk bilde av hva det vil si å gå til psykolog.

I motsetning til behandling av somatiske sykdommer, er ikke pasienten en passiv mottager i psykologbehandling. Behandlingen vil være et aktivt samarbeid mellom deg og meg.

En av mine oppgaver som psykolog er å møte deg på en empatisk og aksepterende måte. Du skal oppleve deg forstått og respektert hos meg, og at ditt problem ikke er for vanskelig eller for lite til å bli tatt på alvor. Jeg har fagkunnskapen for å jobbe med dine tanker og følelser, slik at vi sammen kan hjelpe deg til å komme der du ønsker å være.

Samtidig er du i høyeste grad en medskaper til din egen bedring og utvikling. Behandlingen krever din aktive tilstedeværelse. En nødvendig forutsetning for suksessfull behandling, er at du ønsker å bli bedre kjent med ditt indre liv. Du må være åpen for å undersøke det som er vanskelig med nye briller.

Rammene rundt selve behandlingen er også av betydning. Psykologbehandling er en prosess som går over en viss tidsperiode, og resultatene kommer som regel gradvis. Dette betyr ikke at behandlingen skal strekke seg ut i evigheter. Jeg er opptatt av å gjøre behandlingen så effektiv som mulig. Samtidig er 1-2 timer sjelden nok til å komme til bunns i problemet.

Psykologbehandling er ikke en ‘quick fix’. Før behandlingsstart, anbefaler jeg alle å finne ut om de har anledning til å møte til ukentlige behandlingstimer over en viss tidsperiode. Hvis svaret er nei, er det antagelig bedre å vente med å starte til man har anledning til å gå i behandling.

Jeg håper denne teksten kan bidra til at du går inn i behandlingen med realistiske forventninger. Da vil sannsynligheten for at du får godt utbytte av den øke betraktelig.

Hvis du synes den informasjonen du nettopp har lest virker fornuftig, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med meg. Jeg gleder meg til å bli kjent med deg.

 

TIMEBESTILLING

Skriv litt om deg selv og hva du ønsker hjelp med. All informasjon vil bli lagret på et trygt sted og behandlet med konfidensialitet.

Dersom du ikke har hørt fra meg innen 24 timer, sjekk om svaret mitt har havnet i søppelkassen til e-posten din.

Mangelfulle henvendelser besvares ikke.

N.B. Jeg tar ikke henvisning fra lege med tanke på dekning av behandlingsutgifter. Jeg har ikke slik avtale med HELFO. Hos meg må du dekke utgiftene selv.

Close Menu