bok_icon
2_FORFATTEREN
3_kontakt
91406 Total Views 63 Views Today
Home / Om Saher Sourouri

Om Saher Sourouri

shaer s big
Jeg er 39 år gammel, og utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo. Jeg har tidligere arbeidserfaring fra Modum bad og Hamar sykehus, hvor jeg jobbet på dagpoliklinisk avdeling. I 2010 startet jeg i privat praksis på deltid, og har de siste 8 årene jobbet slik på heltid. Jeg er tilknyttet HelpLink psykologsenter i Oslo.

Jeg har etter hvert fått god erfaring med utredning og behandling av det som kan kalles allmennpsykologiske problemer. Det vil si plager som flertallet av de som er rammet av psykiske plager sliter med. Dette er mild og moderat depresjon, de fleste typer angstlidelser, stressrelaterte plager, med mer.

I tillegg trives jeg godt med å jobbe med problemer knyttet til det å være i parforhold, og har sørget for å utvide min erfaring på dette fagområdet. Parterapi utgjør til enhver tid en betydelig andel av min arbeidsuke.

Jeg ser på psykologbehandling som en investering for livet. I tillegg til å samarbeide med pasienten om å overkomme det aktuelle problemet, er jeg opptatt av at behandlingen skal skape dype og varige endringer.Uansett hva problemet i utgangspunktet måtte være, er det viktig for meg at den som søker min bistand skal få innsikt og verktøy som vedkommende har glede av resten av livet. Behandling trenger ikke å begrense seg til å fjerne et symptom eller en plage, men også gi bedre selvfølelse, økt indre trygghet og klarhet i tankene. Kanskje kan livet til og med bli enda bedre enn før problemet startet.

I perioden 2010-2012 fulgte jeg spesialiseringsutdanning i regi av Norsk psykologforening. Deretter fullførte jeg en treårig videreutdanning i behandling av psykiske plager i Sverige. Denne utdanningen var ledet av den anerkjente amerikanske psykologen Dr. Patricia Coughlin.

I tillegg til mitt vanlige psykologvirke, holder jeg foredrag og kurs for bedrifter og organisasjoner om stressmestring, livsbalanse og arbeidsrelaterte problemer som utbrenthet og arbeidsnarkomani.
2686 Total Views 3 Views Today
Scroll To Top