bok_icon
2_FORFATTEREN
3_kontakt
91407 Total Views 64 Views Today
Home / Uncategorized / For mye fornuft: Når det er bedre å bruke intuisjonen
Intuisjon vs fornuft

For mye fornuft: Når det er bedre å bruke intuisjonen

I det populære TV-programmet «Jakten på kjærligheten» kan vi følge single personer i søken etter en partner. Her får vi se fire hovedpersoner bli kjent med en rekke kandidater, og hensikten er å finne en kjæreste blant dem. Fremgangsmåten i kjærlighetsjakten er i stor grad basert på fornuft. Hovedpersonene bruker lang tid på å snakke og bli kjent med sine kandidater. De stiller spørsmål om alt fra personlighet, hobbyer, syn på familieliv og fremtidsplaner. De håper å bli forelsket i en av kandidatene som de kan fortsette videre med i et kjæresteforhold. Men veldig ofte må hovedpersonene konkludere med at de ikke fikk følelser for noen av kandidatene. Oppfølging i ettertid viser at få av deltagerne finner en partner gjennom dette programmet.

Vår evne til å tenke logisk og ta fornuftige avgjørelser, er kanskje de viktigste egenskapene vi har som mennesker. Uten logikk og fornuft hadde vi ikke hatt vår avanserte og høyteknologiske sivilisasjon. For eksempel handler forskning basert på vitenskapelige metoder om å lage systemer som maksimerer vår evne til å tenke rasjonelt og trekke logiske konklusjoner. Teknologi, medisin og rettsvesen er noen opplagte eksempler på goder som ikke hadde vært mulig uten vår evne til å tenke fornuftig. Men finnes det situasjoner hvor vi er best tjent med å legge bort fornuften til fordel for mer intuitive tenke- og handlemåter? Kan det tenkes at fornuft er irrelevant i visse områder av livet?

Intuisjon er ikke et overnaturlig fenomen
Intuisjon var lenge et diffust begrep forbundet med overnaturlige evner, og var derfor uglesett i vitenskapelig sammenheng. I dag brukes begrepet om andre kilder til forståelse enn rasjonell tenkning. Noen av de viktigste kildene til intuitiv forståelse er:

Assosiasjoner. Våre tidligere erfaringer, og hva vi forbinder med disse erfaringene

Følelser. Forståelse og vurdering av en situasjon basert på hva slags følelser situasjonen vekker i oss

Smak. Vurdering basert på våre sanser og estetiske preferanser

Et eksempel på betydningen av intuisjon er nettopp i forbindelse med partnervalg. Studier viser for eksempel at utseendemessig likhet til våre foreldre eller en tidligere partner, er viktigere faktorer i forbindelse med valg av ny partner enn rasjonell vurdering (1).

Et annet eksempel er hvis vi spiser en matvare og kort tid etter blir syke, uten at sykdommen skyldes maten. I fremtiden vil mange av oss ha en tendens til å unngå denne matvaren, selv om den altså ikke var årsaken til at vi ble syke. En slik unngåelse er knapt noe vi tenker på. Vi handler basert på intuisjon. Og akkurat dette er typisk for intuitive avgjørelser. Vi handler uten å kunne forklare hvorfor vi handler som vi gjør.

Intuisjon er tidssparende
I det daglige livet bruker vi intuisjon langt oftere enn rasjonell tenking. En viktig årsak til dette er at sistnevnte rett og slett tar for lang tid. Hvis vi skulle tenkt nøye over hver eneste avgjørelse, fra hva slags mat vi skal spise, hvem vi skal stole på, til om vi handler etisk riktig, ville vi rett og slett ikke hatt nok tid og mental kapasitet igjen. Derfor er intuitive vurderinger et tidssparende alternativ, og ofte treffer de godt.

Dette kommer for eksempel frem i studier av personer som er flinke til å avsløre løgn. Slike personer klarer raskt og intuitivt å ta en vurdering av om det de blir fortalt er løgn eller ikke, uten bruk av rasjonell tenkning. I stedet benytter de seg av tilfeldige signaler som de måtte fange opp, som for eksempel tonefall og kroppsspråk. Disse signalene sammenligner de med tidligere erfaringer de har fra personen de lytter til. Og ofte har de rett i sin vurdering (2).

Denne evnen til å avsløre løgner kommer sjelden som følge av systematisk trening, men heller fra en generell nysgjerrighet for andre mennesker og øye for detaljer (2). Betydningen av intuisjon er dokumentert også for andre evner, som for eksempel intelligens, kreativitet og læring (3).

Overdreven bruk av fornuft kan føre til økt misnøye
Jeg skrev innledningsvis at deltagere i «Jakten på kjærligheten» sjelden klarer å finne en kjæreste gjennom programmet, og at dette kan ha sammenheng med at det legges for stor vekt på en rasjonell vurdering av kandidatene. Dette sammenfaller med forskning på hva overdreven analyse kan gjøre med våre opplevelser. Når vi tenker for mye over noe som ikke har en fasit, forandres våre følelser for dette, ofte til det verre.

En studie av parforhold har vist dette. Her ble en gruppe personer som nettopp hadde giftet seg intervjuet om deres forhold til sin ektefelle. I intervjuet ble de stilt en rekke spørsmål som appellerte til deltagernes rasjonelle side. De ble spurt hvorfor de hadde valgt den ektefellen de hadde valgt, hva ved ektefellen de hadde falt for og hva som var ektefellens gode og dårlige sider. Forskerne fant at dette intervjuet forandret deltagernes følelser for deres ektefelle. En slik rasjonell evaluering av ektefellen, medførte i noen tilfeller at de fikk flere positive følelser for han eller henne i etterkant av intervjuet, men i mange tilfeller fikk de flere negative følelser (4).

Prinsippet om at rasjonell analyse av noe intuitivt medfører endring av våre følelser, gjelder i flere områder av livet. Et annet eksempel er en studie som handlet om prøvesmaking av syltetøy. I dette eksperimentet ble deltagerne delt i to grupper. Personene i den første gruppen ble bedt om å gi en begrunnet vurdering av kvaliteten på syltetøyet, mens de i den andre gruppen bare ble bedt om å gi en kort vurdering av hvor godt de syntes syltetøyet smakte. Resultatene viste at de som måtte begrunne sin vurdering syntes syltetøyet smakte mindre godt enn dem som ikke trengte å gi en begrunnelse. Å tenke rasjonelt over noe som handler om smak, syntes altså å gjøre deltagerne mindre fornøyde (5).

Hvorfor kan rasjonell analyse gjøre oss mindre tilfredse med det vi har? Jeg tror en viktig årsak til dette ligger i at rasjonell tenkning følger et slags maksimeringsprinsipp. For eksempel når en forsker studerer et fenomen, ønsker vedkommende å finne sannheten om dette fenomenet. Hun vil i det minste komme så nær sannheten som mulig. Alt annet vil ikke være godt nok. På samme måte tenker også eksempelvis en investor eller arkitekt. Investoren vil investere sine penger slik at de gir mest mulig avkastning, og en arkitekt vil tegne en konstruksjon som har høyest mulig kvalitet og funksjonalitet.

Slik er det for oss alle. Rasjonell tenking er et viktig verktøy når vi ønsker å finne en forklaring eller løsning på et problem. Men som jeg har forsøkt å vise, gir bruken av et slikt maksimeringsprinsipp lite mening på en del andre områder av livet. Enten det gjelder vurdering av partner, feriedestinasjon eller mat, er vi mest opptatt av å ha det godt og føle oss vel med våre valg. Overdreven bruk av fornuftig tenkning og rasjonell analyse øker bare sannsynligheten for å finne feil eller forbedringsmuligheter, og gjøre oss mindre fornøyd med det vi har. Å handle basert på intuisjon er som regel en bedre tilnærming i slike situasjoner.

Referanser:

1. http://www.evolutionpsychology.com/uploads/9/3/4/5/9345921/oedipus.pdf
2. http://www.psychologytoday.com/articles/200704/gut-almighty
3. Hodgkinson, G.P., Langan-Fox, J. & Sadler-Smith, E. Intuition: A fundamental bridging construct in the behavioral sciences. The British Psychological Society (2008), 99, 1-27.
4. Wilson, T.D. & Kraft, D. Why do I love Thee? Effects of repeated introspections about a dating relationship on attitudes toward the relationship. Personality and Social Psychology Bulletin 19 (1993): 409-18.
5. Wilson, R. D. & Schooler, J. W. Thinking too much: Introspection can reduce the quality of preferences and decisions. Journal of Personality and Social Psychology 60 (1991): 181-92, Exp.1.

2536 Total Views 5 Views Today
Scroll To Top