bok_icon
2_FORFATTEREN
3_kontakt
89633 Total Views 49 Views Today
Home / Uncategorized / Få ting gjort-metoden: Hva er problemet med den?
Problemet med Få ting gjort-metoden

Få ting gjort-metoden: Hva er problemet med den?

David Allens metode for personlig produktivitet, kalt ”Få ting gjort!” (GTD) har etter utgivelsen for over ti år siden fått en stor tilhengerskare. Folk fra høyst ulike yrker har lovprist metoden og mange hevder at den har forvandlet deres liv. Men har modellen noe for seg når det kommer til mer enn bare trivielle pliktoppgaver, eller er den bare en kunstig måte å kjøpe seg god samvittighet på?

Grunntanken i GTD er nokså enkel og baserer seg på teorien om at hjernen er ineffektiv når det kommer til å lagre og utføre sammensatte oppgaver. Allen har derfor utviklet GTD-systemet som konkretiserer oppgaver og deler dem opp i små gjøremål som hver for seg kan utføres i løpet av noen få minutter. De blir enkle for hjernen å forstå. Disse gjøremålene skriver du deretter ned og leser over dem ofte. På denne måten vet du til enhver tid hva du skal gjøre. Resultatet påstås å være redusert stress og økt produktivitet.

Selv ble jeg kjent med GTD i 2005 etter varme anbefalinger fra en venn. Hele livet har jeg vært flink til å utsette oppgaver og til å påføre meg selv stress ved å vente til siste liten før jeg utfører nødvendige gjøremål. Etter å ha lest Allens bok ble jeg overbevist om at jeg hadde funnet min redning. Derfor gikk jeg entusiastisk i gang med å implementere GTD i mitt liv. Og sannelig holdt Allen ord. Det praktiske aspektet ved livet mitt var allerede etter et par uker fullstendig forandret. Det ble slutt på ubetalte regninger, ubesvarte e-poster, ufullførte rapporter, glemte bursdager og oppsamlede panteflasker. Her var endelig en selvhjelpsbok som faktisk innfridde. Jeg merket tydelig at stresset over daglige gjøremål avtok, og det ble slutt på ugjorte oppgaver som hele tiden svirret i bakhodet.

Jeg skulle ønske at historien hadde sluttet der. Det viste seg at det jeg egentlig hadde oppnådd med GTD, var å erstatte ett problem med et annet. Jeg hadde gått fra å være en som kontinuerlig utsatte praktiske gjøremål, til å bli en som planla dagene rundt en serie med små oppgaver. Dette ga meg veldig god samvittighet, men en falsk mestringsfølelse.

Jeg skriver falsk fordi GTD hadde ikke hjulpet meg med noe av det som virkelig betyr noe i mitt arbeid: Dyp konsentrasjon, analytisk tenking, resonnering, også videre. Jeg ble mer som en robot som mekanisk utførte små oppgaver på et samlebånd. Oppgaver som krevde mer av meg intellektuelt, men som ikke umiddelbart produserte et konkret resultat, ga ikke den samme tilfredsstillende følelsen. Derfor begynte jeg å unngå slike oppgaver. Ubevisst begynte jeg heller å lete etter nye problemer som kunne løses med GTD. Det kjentes så godt. Jeg syntes rett og slett at jeg ble en bedre person.

Nettopp dette mener jeg er problemet med GTD. Metoden er uanvendelig i forhold til arbeid som virkelig betyr noe. Den stimulerer ikke til å utføre bedre arbeid, bare mer arbeid. Du blir flink til å få unna trivielt pliktarbeid for å frigjøre tid til enda mer trivielt pliktarbeid. Dette er ødeleggende for konsentrasjonsevnen, som trenger mye trening for å holdes i god form. Med GTD er det ikke nødvendig å fokusere på en oppgave over lengre tid. Faktisk oppmuntres du til å hele tiden hoppe fra oppgave til oppgave.

Meg bekjent er det ikke gjort forskning på GTD. Metoden er likevel indirekte forenelig med mye psykologisk forskning. Min egen erfaring er at GTD er et effektivt verktøy for personer som i problematisk grad skyver kjedelig, men nødvendig, rutinearbeid foran seg. Likevel lærer GTD deg bare å overleve i systemet med trivielle småoppgaver, og jo større dette systemet er, jo mer GTD trenger du. Men hvis ditt liv er fylt til randen med pliktarbeid, er det kanskje ikke meningen at du skal overleve for lenge i slike omstendigheter? Kanskje trenger du heller en mer omfattende forandring i hverdagen, fremfor å bare forsøke å ikke drukne i kaoset?

10010 Total Views 9 Views Today
Scroll To Top