bok_icon
2_FORFATTEREN
3_kontakt
91402 Total Views 59 Views Today
Home / Uncategorized / Å skrive positive lister virker ikke
affirmasjoner_tenke_positivt

Å skrive positive lister virker ikke

Affirmasjoner er en av favorittøvelsene til selvhjelpsguruene. De anbefaler å stå foran speilet og si positive ting til deg selv eller å skrive liste over dine positive egenskaper. Dette for å bli mer optimistisk og få bedre selvtillit. Men som ved de fleste andre sammensatte problemer har slike lettvinte øvelser liten effekt. Affirmasjoner kan til og med gjøre saken verre for noen.

Idéen om at man kan snakke seg selv ut av negative følelser har eksistert lenge. En fransk lege ved navn Émile Coué gikk i sin tid så langt som å påstå at han kunne kurere mange ulike sykdommer med affirmasjoner. I dag brukes imidlertid denne teknikken mest i forbindelse med selvutvikling. Hvis du for eksempel sliter med dårlig selvbilde, anbefales det at du skriver en liste over positive egenskaper ved deg selv og leser den hver dag. Men virker egentlig affirmasjoner? Hvilket grunnlag har selvhjelpsekspertene for å anbefale slike øvelser?

Affirmasjoner er blitt vitenskapelig testet ved flere anledninger. En av de mest kjente studiene ble ledet av den kanadiske psykologen Joanne Wood (1). Her ble personer med både høy og lav selvtillit bedt om å gjøre affirmasjonsøvelser av ovennevnte typer. Resultatene viste at de eneste som følte seg bedre etterpå var de som allerede hadde høy selvtillit. Personene som hadde lav selvtillit følte seg derimot enda verre etter å ha tenkt positivt. Personene i denne gruppen hadde faktisk en tendens til å føle seg bedre hvis de fikk lov til å uttrykke sine negative tanker. Forskerne kom altså frem til det motsatte av det selvhjelpseksperter påstår om affirmasjoner.

Hvorfor virker ikke slike øvelser? Forklaringen er antagelig denne: De fleste tror at alle mennesker ønsker å ha høy selvtillit og at de gjør det de kan for å forbedre den. Men denne antagelsen er feil. Mennesker er mest opptatt av å få bekreftet den selvtilliten de allerede har. Et stort antall studier har dokumentert at folk med høy selvtillit selektivt husker informasjon som bekrefter deres selvtillit og samtidig ignorerer informasjon som svekker den. Folk med lav selvtillit gjør akkurat det samme med motsatt fortegn. De vektlegger opplevelser som bekrefter deres lave selvbilde og siler ubevisst ut informasjon som kan styrke det. Årsaken er at selvbildet har dype røtter i vår identitet. Å endre identiteten er en anstrengende og energikrevende prosess. Derfor er vår automatiske reaksjon å vedlikeholde det selvbildet vi allerede har. Vi forandrer, manipulerer, overdriver eller fortrenger opplevelser for å tilpasse dem vårt selvbilde.

Hvis du opplever at det å skrive positive lister hjelper deg, fortsett for all del med det. Forskningsfunn er ikke absolutte sannheter. Likevel er det mye som tyder på at affirmasjoner virker for de færreste av oss. Som ved de fleste andre sammensatte problemer i livet, finnes det ikke en snarvei til bedre selvtillit. Skal du forbedre selvtilliten er du nødt til å gå den lange, men atskillig mer effektive veien med å bevisstgjøre dine automatiske tanker, lære deg å håndtere vonde følelser bedre og utsette deg for situasjoner du heller vil unngå for å oppleve mestring. Dette kan gradvis skape et forbedret selvbilde.

Kilde:

1. Wood, J., Perunovi, W. & Lee, J. (2009). Positive Self-statements. Power for some, perils for others. Psychological Science, vol. 20 no. 7 860-866

10747 Total Views 21 Views Today
Scroll To Top